Products:
Craft Collective is unique range of home furnishings and lifestyle products produced with organic materials using traditional manufacturing methods.

Ett unikt sortiment av heminrednings. och livsstilsprodukter producerade i ekologiska material enligt traditionella tillverkningsmetoder.

Craft Collective consists of home furnishing fabrics, trims, accessories and lifestyle products that fit well with each other. The first step sets us on a terry cloth range, carpets and cushions. Then we will expand with more fabrics and accessories for the home beautifully co-cordinated. All products have a genuine, creative and an authentic look. Sometimes ethnic and often something unique that had not been seen before on the market. Gladly associated with a handcrafted feel and originating in Europe, Asia or Sweden. Our vision is to capture the latest interior trends and meet them with our collection building while our products to feel unique and personal. The range should be affordable and of high quality. The products are produced in an environmentally friendly way.

Craft Collective works with a few families with great craftsmanship in a small village in southeastern Turkey. There, they are still using the old techniques and the whole village breathes textile tradition. All products we sell are woven according to traditional production methods in natural organic materials. The small but highly skilled producer works directly with us to create unique terry towels. All our terry and textile have GOTS certificate.

We are proud to announce a terry cloth range with a beautiful legacy. Welcome to discover and appreciate the towels in a quality of yesteryear!


Craft Collective består av heminredningstextilier, detaljer, accessoarer och livsstilsprodukter som stämmer väl ihop med varandra. I första steget satser vi på ett frottésortiment, mattor och kuddar. Därefter kommer vi utöka med mer textilier och accessoarer för hemmet. Vackert koordinerade och med stor omsorg för detaljer. Alla produkter har ett genuint, kreativt och äkta utseende. Ibland etniskt och ofta något unikt som inte setts innan på marknaden. Gärna kopplade till en hantverksmässig känsla och med ursprung i Europa, Asien eller Sverige. Vår vision är också att fånga upp de inredningstrender som råder och möta dessa med vårt kollektionsbyggande samtidigt som vår produkter ska kännas unika och personliga. Sortimentet ska vara prisvärt och hålla hög kvalité. Produkterna är framtagna med miljövänliga metoder.

Craft Collective samarbetar med några få familjer med stort hantverkskunnande i en liten by i sydöstra Turkiet. Där arbetar dem fortfarande med gamla vävmetoder och hela byn andas textiltradition. Alla produkter vi säljer är vävda enligt traditionella tillverkningssätt i naturliga ekologiska material. Den lilla men mycket kunniga tillverkaren samarbetar direkt med oss för att skapa unika frottéhanddukar. All vår frotté och textilier är GOTS certificerade. Läs mer om GOTS:

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan. Kedjan innefattar flera steg; odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget.

Vi är stolta över att kunna presentera ett frottésortiment med ett vackert arv. Välkomna att upptäcka och uppskatta handdukarna i en kvalité från förr!

Inspiration:
In the old days, quality, natural materials, and respect for the environment were not a choice, but the only possibility. It was a time when pride of workmanship and handicraft were prized. Proven methods were passed from craftsman to craftsman. Goods were manufactured that lasted for many generations. Our vision is to continue in this tradition. We find the very few manufacturers who keep the craft tradition alive. With them, we create beautiful and functional products, with roots in traditional manufacturing, but that work with today's lifestyle. Mass production is not for us. That's why we created Craft Collective.

Tillbaks i tiden var kvalitet, naturlighet och ekologi inget alternativ, det var det självklara. En tid då hantverkskunnande och konsthantverk var uppskattade och spred stolthet över den vara som producerades. Gamla beprövade metoder som ärvdes från generation till generation och utövades med skicklighet efter många års prövning. Då fick saker och ting ta tid och varor tillverkades med en kvalitet som höll minst en generation, oftast flera. Vår vision är att ta tillvara på en del av detta arv. Att hitta och lyfta fram de få producenter som ännu har hantverkstraditionen levande i sin produktion. Att skapa vackra funktionella varor, med rötterna i traditionella tillverkning, men anpassade till dagens livsstil. I massproduktionernas stressade tid tror vi att vi på nytt kan uppskatta verkligt hantverk. Den moderna manufakturen. Därför skapade vi Craft Collective. Hantverkskollektivet.

Dealers:
Craft Collective sells its products through selected retailers; furnishing- and lifestyle boutiques. Please contact us for more information about your nearest sale representative. Are you a buyer, welcome with your order/request.

Craft Collective säljer sina produkter genom väl valda återförsäljare; inredning/design och livsstils-butiker.Välkomna att kontakta oss för mer information om närmaste försäljningsställe. Är du inköpare, välkommen med din order/beställning.