Inspiration:
In the old days, quality, natural materials, and respect for the environment were not a choice, but the only possibility. It was a time when pride of workmanship and handicraft were prized. Proven methods were passed from craftsman to craftsman. Goods were manufactured that lasted for many generations. Our vision is to continue in this tradition. We find the very few manufacturers who keep the craft tradition alive. With them, we create beautiful and functional products, with roots in traditional manufacturing, but that work with today's lifestyle. Mass production is not for us. That's why we created Craft Collective.

Tillbaks i tiden var kvalitet, naturlighet och ekologi inget alternativ, det var det självklara. En tid då hantverkskunnande och konsthantverk var uppskattade och spred stolthet över den vara som producerades. Gamla beprövade metoder som ärvdes från generation till generation och utövades med skicklighet efter många års prövning. Då fick saker och ting ta tid och varor tillverkades med en kvalitet som höll minst en generation, oftast flera. Vår vision är att ta tillvara på en del av detta arv. Att hitta och lyfta fram de få producenter som ännu har hantverkstraditionen levande i sin produktion. Att skapa vackra funktionella varor, med rötterna i traditionella tillverkning, men anpassade till dagens livsstil. I massproduktionernas stressade tid tror vi att vi på nytt kan uppskatta verkligt hantverk. Den moderna manufakturen. Därför skapade vi Craft Collective. Hantverkskollektivet.